Požární hydranty – jaké rozlišujeme druhy a označení?

24.02.2022

Hydrant je zařízení, které slouží k odběru vody pro požární účely, proplach vodovodní sítě, nouzové zásobení vodou nebo k odvzdušnění vodovodní sítě. Nejčastěji jde však o vodu sloužící k uhašení požáru.

Druhy hydrantů a jejich použití

Hydranty můžeme řadit dle jejich způsobu montáže a provedení. Některý z nich slouží pro rychlý zásah ještě před příjezdem hasičských jednotek, další mohou používat pouze vyškolení hasiči.

 

  • Mosazný klíč k nadzemnímu hydrantu
  • Klíč k nadzemnímu hydranty z temperované litiny

 

Nadzemní hydranty

Nadzemní hydranty je vhodné využít v místech, kde je umístění podzemního hydrantu nevhodné, například kvůli špatné dohledatelnosti v terénu. Nadzemní hydranty mají nejčastěji tvar trubky s uzavírací armaturou a napojovacími hrdly.

Hrdlo nadzemního hydrantu je osazené hadicovou spojkou. Díky ní je možné přímo napojit požární hadici pro odběr vody. Hrdlo je možné otevřít pouze klíčem, které mají k dispozici hasičské jednotky.

Moderní nadzemní hydranty se vyrábějí jako lámavé. To znamená, že pokud do hydrantu narazí například vozidlo, dojde k ulomení nadzemní části hydrantu, ale samotné napojení na vodovodní řád náraz nepoškodí.

  • Klíč k podzemnímu hydrantu
  • Hydrantový nástavec s kulovým uzávěrem
  • Hydrantový vřetenový nástavec

 

Podzemní hydrant

Jak název napovídá, podzemní hydranty se montují pod úrovní terénu. Pokud je třeba se k hydrantu dostat, je nutné sejmout poklop. Tyto hydranty se ovládají pomocí hydrantového klíče a pro odběr vody je potřeba použít hydrantový nástavec. Hydrantové nástavce jsou s vřetenovými ventily nebo kulovými uzávěry.

Podzemní hydranty slouží primárně k zásahům hasičských jednotek při požárech. Nevýhodou tohoto typu hydrantu je, že se setkáváme se zamezením přístupu k zařízení kvůli zaparkovaným automobilům, a to zejména ve městech.

 

Podzemní hydranty jsou označované na stěnách budov nebo na sloupech, a to podle ČSN 75 5025, orientačními tabulkami. Ty musejí poskytnout informace o přesném umístění.

 

Nástěnné hydranty

Nástěnné hydranty najdeme hlavně v bytových domech a komerčních budovách, nejčastěji v nástěnných skřínkách spolu s požárními hadicemi. Pro nástěnné hydranty jsou hadice zploštitelné nebo tvarově stálé. Zploštitelné hadice jsou pouze ve starších typech systémů.

Moderní systémy jsou pak vybavené tvarově stálými hadicemi, které jsou připravené pro okamžitou dodávku vody. V závislosti na tom, jaké jsou požadavky konkrétního místa, se používají hadice v délce 20 a 30 metrů.

 

Rychlý zásah proti požáru

Nástěnné hydrantové systémy jsou základním vybavením protipožární ochrany budov. Tento typ nástěnných hydrantů slouží k rychlému zásahu proti požáru ještě před příjezdem hasičské jednotky na místo požáru. Hydrantové skříně mohou být uzamčené, ale klíč k zámku musí být umístěný v jeho těsné blízkosti.
 

Pozor na povinnosti ve firmách i domech

Hydrantové systémy jsou povinností v bytových domech a firmách. Důležité je obstarání správného typu hydrantu, stejně jako jeho pravidelná kontrola odborníkem a zajištění provozuschopnosti dle příslušných norem. Jednou za 5 let je pak nutné zajistit natlakování požární hadice na nejvyšší pracovní tlak dle normy ČSN EN 671-1.


PŘEČTĚTE SI VÍCE INFORMACÍ O POVINNOSTECH FIREM 

 

Co praví zákon a vyhlášky


Dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně jsou právnické a podnikající fyzické osoby povinné obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu.

 

Vyhláška 246/2001 Sb., o požární prevenci ustanovuje, že se kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení provádí v rozsahu stanoveném právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentace výrobce nejméně 1× ročně, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo prováděcí dokumentace nebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví kratší lhůty. 


Zpět na články

Český výrobce

Expresní dodací lhůty

Záruční a pozáruční servis

Profesionální poradenství

Pavliš a Hartmann, spol. s r.o.

V Telčicích 249 (mapa)
533 12 Chvaletice
Česká republika

+420 466 985 890

Jsme ověřeni zákazníky


Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů:

Chrome
Google
Edge
Microsoft
Firefox
Mozilla Foundation
Opera
Opera Software